Faktaboks

Takster for børnepasning

OBS: Forældrebetalingen er i 12 måneder for alle tilbud:

 

Dagpleje 48 timer pr. uge                        kr. 2.561

Børnehaveplads                                       kr. 1.461

Vuggestueplads                                       kr. 2.607

Tidlig SFO fra 1.4.                                    kr. 1.405

SFO fuld tid                                              kr. 1.311

SFO morgenmodul                                 kr. 505 pr. md og kun i uger med skolegang

SFO Feriemodul                                     kr. 550 pr. uge og kun i uger uden skolegang

Eftermiddagsklub                                    kr. 475

 

Tilskud til pasning i andre kommuner:

Forældre bosiddende i Syddjurs kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Syddjurs kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75% af den billigste pris – enten Syddjurs kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til den aldersgruppe, som barnet tilhører eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

 

Bruttodriftsudgifter pr. måned i 2016 – til brug for fripladsberegning:
 

Dagpleje, 48 timer              kr. 10.244

Vuggestue                            kr. 10.428

Børnehave                            kr.   5.844

Tidlig SFO                             kr.   3.470

SFO                                        kr.   1.391

 

Se iøvrigt www.syddjurs.dk for mere information.

Sidst opdateret 3. maj 2016
Poppelvej 9, 8550 Ryomgård, Tlf.: 87536026