Idræt, leg og bevægelse
Poppelvejens Børnehave blev i september 2011 i samarbejde med DGI, kvalificeret til at kunne kalde sig en egentlig idræt, leg og bevægelses-børnehave. Denne ret har børnehaven nu et år frem til september 2012.

Baggrunden var bl.a. at alle børn har ret til og krav på bevægelse - men ikke alle gør det eller har muligheden for det. Dette vil vi gerne sætte et særligt fokus på i Poppelvejens Børnehave.

Vi startede allerede op i februar mdr. 2011 og herefter fulgte 4 moduler, som tilsammen talte 15 undervisningstimer + den tid der blev brugt  til ”hjemmearbejde” i dagligdagen.

Det afsluttende modul faldt i maj mdr. 2011,og herefter satte vi aktiviteter og tiltag i gang, som var grundlaget for den egentlige certificering af børnehaven. Det var nemlig ikke nok at kende til teorien bagved idræt, leg og bevægelse, vi skulle også bevise at vi ville og kunne omsætte den til vores praksis. Du kan læse mere om den 3 mdrs. vi lavede forud for certificeringen, under denne emneside.

Det var for Poppelvejens Børnehave helt naturligt, at invitere forældre og andre interessenter med ind i processen. Dette var Børnehuset Ringvejen (nabo institution), Marienhoffskolen (SFOen), 2 fra dagplejen, 3 fra forældrebestyrelsen og 2 fra den øvrige forældregruppe. De lokaler idrætter (IMF).

Der kan findes mere info om de 4 moduler på www.dgi.dk

Efterfølgende har vi haft en personale på "motorikvejleder uddannelsen", som bl.a. kvalificere hende til at teste børnenes motorik, og ligeledes være ekstra opmærksom på de børn, som ikke af sig selv, vælger at være med i bevægelse legene. Hvor er det vi bl.a. vi motorisk skal sætte ind over for dem?

I uge 17 tager endnu en personale afsted på et "motorikassistent" uddannelsesforløb. Hensigten er, at vi gennem tiden, gerne alle skal have været afsted på et minimum "motorikassistent" uddannelsesforløb.

Sidst opdateret 29. marts 2012
Poppelvej 9, 8550 Ryomgård, Tlf.: 87536026